Erlere, subay servisine binme hakkı

AYDIN HASAN / Ankara – Teklif ile kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrasına, ““Görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilenler, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerinden istifade edebilirler” hükmü eklendi. Yasa teklifinin gerekçesinde düzenlemenin amacıyla ilgili olarak, “Kurum personeli arasındaki birlik ve beraberliği sağlayarak, sözleşmeli erbaş ve erlerin motivasyonunu ve aidiyet duygusunu artırmak maksadıyla mesai sonrası görev yerlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin, mesaiye gidiş ve gelişlerinde servis araçlarından istifade edebilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır” ifadesine yer verildi.

Tazminatlar arttı

Teklif ile TSK’dan her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayların tazminat ödemeleri, iki katına çıkarıldı. Teklif ile şehitlerin dul ve yetimlerinin yanı sıra anne ve babalarının da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilmesi amaçlandı.

YAŞ emeklisine aylık bağlanacak

Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ve yaş şartı nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan personele emekli aylığı bağlanması için düzenleme yapıldı. Tekfin 44. maddesinde, “Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanır ve aylıklar, birinci fıkranın (b) bendinde aranan yaş şartı tamamlanıncaya kadar, ödenmesini takip eden iki ay içerisinde faturası karşılığında, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir” ifadesi yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir